los-fysio-page-sized


Behandeling


Doelen van de therapie kunnen zijn:

 • pijnvermindering
 • spierontspanning
 • verbetering van de doorbloeding
 • verbetering van de coördinatie of stabiliteit
 • verminderen van algehele spanning
 • verbetering van de houding en verbetering van de beweeglijkheid van een gewricht.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie.

Oefentherapie is gericht op het vergroten van uw bewegingsmogelijkheden, coördinatie, spierversterking, mobiliteit en uw uithoudingsvermogen.
Hierbij wordt de lokale en algehele belastbaarheid verhoogd.
Daarnaast leert u letten op uw houding en om voldoende, gezond en verantwoord te bewegen.

Massage wordt gebruikt voor pijnvermindering, spierontspanning of verbetering van de doorbloeding.

Ontspanningstherapie is gericht op algehele ontspanning, hierbij maken we o.a. gebruik van mindfulness..

Mobiliserende technieken worden ingezet voor het voorkomen en/of verbeteren van verminderde mobiliteit.
Fysische therapie is gericht op afname van zwellingen of pijn.

Dry Needling wordt apart toegelicht.

Naast de behandeling geeft de therapeut ook voorlichting en adviezen aan de patiënt.
De behandelingen vinden meestal in de praktijk plaats, of thuis, als de patiënt niet in staat is om naar de praktijk te komen.


Voor meer informatie en/of een afspraak , klik hier.
U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Marieke Los tel: 0650677841.

Oedeem kent de volgende vormen:

 • veneus oedeem (a.g.v. van trombose of operatie van bloedvaten).
 • traumatisch oedeem (a.g.v. een ongeval).
 • primair lymfoedeem (is een aangeboren aandoening, a.g.v. onvoldoende aangelegd of niet goed functionerend lymfsysteem).
 • secundair lymfoedeem (beschadiging van lymfevaten a.g.v. b.v. een operatie, bestraling, chemotherapie


De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:


Manuele lymfdrainage:

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel.
Door gebruik te maken van bepaalde (specifieke) handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog in tact is zodat het daar vandaan in de circulatie/bloedsomloop kan worden opgenomen.

Compressietherapie:

Door middel van het aanleggen van bandages/zwachtels wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt.
De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt.
Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous (TEK), worden aangemeten.

Oefentherapie:

In veel gevallen kan door het oedeem er een bewegingsbeperking zijn ontstaan waardoor bewegingsomvang en spierkracht zijn afgenomen.
Door oefeningen kunt u de functie van uw ledematen weer verbeteren.
Daarbij maken we gebruik van de “spierpompfunctie ” van onze spieren.
Dit is belangrijk voor het transport van oedeem.

Lymfetaping:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft.
Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.

Ademtherapie:

Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van (lymfe)vocht.

Voorlichting:

U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Vergoedingen.

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie.
De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, de vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

We adviseren u om bij vragen hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Relevantie sites.
www.kankerbestrijding.nl
www.kankerpatient.nl
www.borstkanker.nl
www.ikcnet.nl
www.lymfoedeem.nl
www.nijsmellinghe.nl
www.nvfl.nl
www.mldv.nl


Voor meer informatie en/of een afspraak , klik hier.
U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Marieke Los tel: 0650677841.


Voor meer informatie en/of een afspraak , klik hier.
U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Marieke Los tel: 0650677841.

los-oncologie-page

Het verminderde prestatievermogen kan tot ernstige psychische problemen lijden.
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat toename van lichamelijke klachten, depressies en verminderde kwaliteit van
leven de gevolgen van vermoeidheid kunnen zijn.
Hoe ziet uw eerste behandeling eruit?

Er wordt in eerste instantie een aantal testen gedaan door de fysiotherapeut.

 

 • Er wordt gekeken naar uw conditie
 • Naar de schouderfunctie ( bij mammacarcinoom)
 • Er wordt aandacht besteed aan een goede en actieve houding
 • bij littekens (van de bestraling) wordt er eerst gestart met release technieken
 • Er worden persoonlijke, haalbare doelen met u besproken.

De trainingen bestaan uit een combinatie van cardio- en weerstandtraining en ontspanningsoefeningen.

Stichting Tegenkracht

Stichting Tegenkracht is voor sport en tegen kanker

Deze organisatie houdt zich bezig met het bieden van sportfaciliteiten en begeleiding van kankerpatiënten,
om zo sterk mogelijk de behandeling van operatie, chemotherapie en bestraling in te gaan,
deze behandeling te kunnen doorstaan en na de behandeling weer in conditie te komen.

Via deze stichting kunt u zich aanmelden, mijn praktijk werkt samen met stichting Tegenkracht .

Iedereen met kanker die wil sporten kan zich aanmelden bij stichting Tegenkracht.
In alle stadia kan aanmelding en behandeling plaats vinden.
U kunt zich ook direct bij de praktijk aanmelden via fysio.elzenstraat@gmail.com of via 0650677841
In de meeste gevallen wordt de fysiotherapie vergoed via de zorgverzekering,
betaalt de verzekering niet uit of onvoldoende, dan springt stichting Tegenkracht financieel bij.

Klik hier naar de website van Tegenkracht
Klik hier voor meer informatie en/of een afspraak.


 

fitness

Tijdens een eerste consult zal uw specifieke situatie besproken worden door de fysiotherapeut. Daarna zal er een persoonlijk fitnessprogramma opgesteld worden.

U wordt begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.


 

los-acupu-page


Naalden

Er zijn verschillende naaldsoorten, maar de meest gebruikte is de gewone ronde naald.
Voor de lichaamsacupunctuur worden roestvrij stalen wegwerp-naalden gebruikt.

Wil men met de stalen naald een bepaald effect verkrijgen, dan bereikt men dit via een speciale manipulatie
of door de insteekrichting van de naald.
Is een naaldenbehandeling pijnlijk?
Een behandeling is al dan niet pijnlijk, afhankelijk van de wijze waarop de naald wordt gemanipuleerd.
In het algemeen doet een regulerende prik geen pijn.
Manipulaties die gericht zijn op het doelbewust versterken of verzwakken van energie,
kunnen soms gevoelig zijn.
Wordt de patiënt een vreemd, zwaar, dof, warm gevoel gewaar dan vormt dat de indicatie
dat de energie-overdracht plaatsvindt.
De Chinezen hebben er een aparte term voor:”Té Qi”.

Moxa

Moxa therapie is een oud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking.

Dit is een aanvulling op een acupunctuurbehandeling.
Moxa wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen.
De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten
en zal daar de energiestroom ofwel Qi stimuleren.
Met name bij klachten waar een vorm van koude,
leegte of blokkade naar voren komt, bij ernstige vermoeidheid,
blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben.

Er is nog een heel belangrijke toepassing van moxa therapie: een stuitligging.
Voorwaarde is dat de verloskundige of gynaecoloog heeft geconstateerd dat het kindje
nog voldoende ruimte heeft om te draaien
en nog niet is ingedaald.
In de praktijk blijkt dit het meest succesvol tussen de 35ste en 38ste zwangerschapsweek.

Voor vragen kunt u terecht bij Marieke Los, acupuncturist in deze praktijk.tel: 06-50677841.
Klik hier voor meer informatie en/of een afspraak.


 

cupping

Spieren en huid worden goed doorbloed , gevoed en ontdaan van afvalstoffen met als gevolg algehele ontspanning.
Deze therapie werkt heel goed bij schouder/nekklachten, migraine en rug klachten.

Tevens is een cupping behandeling een goede aanvulling bij dry needling, massage en acupunctuur.


 

mindfulness

Door mindfulness training leer je op deze wijze negatieve gedachtepatronen te onderscheiden
voordat je erdoor wordt meegezogen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de lijst van positieve effecten
van mindfulness training tamelijk lang en divers is.
Het raakt nagenoeg alle levensgebieden.
Enkele voorbeelden zijn:

• kleinere kans op somberheid en depressie
• beter omgaan met pijn
• door gunstige veranderingen in de hersenen kunnen angst, stress, somberheid en irritatie verminderen.
• beter geheugen,
• een groter reactievermogen,
• minder chronische stress in het lichaam (bloeddruk),
• beter omgaan met pijn
• meer geluk en tevredenheid,

Mindfulness meditatie is geen religie maar gewoon mentale training.
Kleermakerszit is niet nodig. Op een stoel zittend in de bus of lopend op het werk kan ook.


Voor meer informatie en/of een afspraak , klik hier.
U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Marieke Los tel: 0650677841.

los-mensendieck-page-sized

 

Als oefentherapeut Mensendieck ben ik ook gespecialiseerd in bekkentherapie.
Bekkentherapie van toepassing zijn bij bijvoorbeeld zwangerschapsklachten,
pre- of postnataal, maar kan ook van pas zijn bij incontinentieklachten bij vrouwen en mannen.
Bij mannen en vrouwen kan een hyperactieve of hypoactieve bekkenbodem incontinentieklachten veroorzaken.
Als u vragen heeft over bekkenklachten, bel dan gerust voor een afspraak.
Sita Couet 0613 213 906

 


Valpreventie

Op basis van het programma ‘Vallen Verleden Tijd’ wordt u begeleid bij het voorkomen van toekomstige valincidenten. Dit is een wetenschappelijk onderbouwt programma dat in het Sint Maartenskliniek in Nijmegen is ontworpen en wordt erkend door de zorgverzekeraars.

Het doel van ‘Vallen Verleden Tijd’ is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Daarnaast is er een aangepaste versie van het programma specifiek voor mensen met osteoporose. Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans.

De behandelingen voor valpreventie worden vergoed uit het aanvullende pakket.

Bent u 65 jaar of ouder of bent u door omstandigheden slechter ter been, dan is dit de behandeling voor u.

De oefentherapeut neemt uw dagelijkse handelingen met u door, komt ook bij u thuis om uw thuissituatie te evalueren. De oefentherapeut kan ook een collega ergotherapeut hiervoor inschakelen om de thuissituatie in kaart te brengen.

 • Inzichten krijgen hoe u uw thuissituatie veiliger kan maken
 • Inzichten hoe u buiten zonder valgevaar kan lopen
 • Trainen in balans, kracht en valtraining
 • Intake: U krijgt een eerste intake waarin uw situatie in kaart wordt gebracht en u inzichten krijgt met betrekking tot valgevaarlijke situaties.
 • Vragenlijsten: U krijgt een paar vragenlijsten mee om uw valincidenten en/of valangst in kaart te brengen en meetbaar te maken.
 • Behandeldoel/plan: Samen met de oefentherapeut stelt u een behandeldoel op en maakt u een plan vna aanpak om de valincidenten te verminderen.
 • De behandeling: tijdens de behandelingen zal er worden getraind op balans, stabiliteit, mobiliteit en onverwachte situaties. Ook zullen er verschillende valtechnieken gefaseerd worden geoefend om juiste valtechnieken eigen te maken, mocht u toch komen te vallen. De behandelingen kunnen zowel binnen als buiten worden uitgevoerd.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist.
 • Verwijsbrief is fijn maar niet nodig, alleen bij aan huis therapie is deze noodzakelijk.
 • Uw verzekeringspasje
 • Een identiteitsbewijs of rijbewijs
 • Een handdoek
 • Comfortabele kleding om in te oefenen
 • Goed ondersteunend schoeisel

Slaapoefentherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische toepasbare aanpak.

Slaapproblemen waar de oefentherapeut bij kan helpen zijn:

 • inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • een vol hoofd/ piekeren
 • vaak plassen
 • overgangsklachten
 • angst/paniek
 • ademhalingsproblemen
 • pijn!
 • opgebrand zijn
 • overgewicht/snurken
 • concentratie problemen
 • na een operatie
 • bewegingsarmoede
 • disbalans in uw leven
 • onzekerheid
 • gedrags- leerproblemen

Slaapproblemen die beter bij een slaapcentrum terecht kunnen zijn:

 • apneu
 • restless legs
 • angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
 • slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie.

De oefentherapeut kan wel nazorg leveren na de behandeling in het slaapcentrum.

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.
 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist.
 • Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk.
 • Uw zorgverzekeringspasje.
 • Uw identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Een groot badlaken.
 • Uw slaapdagboek mits u dit al heeft.
 • Uw rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing.

Slaapoefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar uit uw aanvullend pakket.

Stop met het tellen van schapen…de slaapoefentherapeut leert u beter slapen!

los-contact-page


Fysiotherapie Elzenstraat is lid van de,
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

logoos-banner
logoos-banner