You Are Viewing

Algemene informatie

Openingstijden

Praktijk Elzenstraat stelt zich zo flexibel mogelijk op richting haar klanten.
Daarom hanteren wij, van Maandag t/m Vrijdag, ruime openingstijden
en staan wij, indien nodig, ook Dinsdagavond en Donderdagavond voor u klaar.

Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Voor overige vragen of informatie neem gerust contact met ons op. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met Marieke Los tel: 06-50677841.

TARIEVEN 2019

Voor patiënten die verzekerd zijn voor fysiotherapie en mensendieck:
De verschillende zorgverzekeraars sluiten contracten af met de fysiotherapeuten,
in deze contracten bepaalt de zorgverzekeraar welk bedrag voor een behandeling vergoed wordt.
De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en mensendieck :

  • Behandeling fysiotherapie                              32,00 Euro
  • Toeslag uitbehandeling                                  12,00 Euro
  • Intake en onderzoek na screening                 42,00 Euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing                 42,00 Euro
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek         55,00 Euro
  • Eerste consult acupunctuur                           50,00 euro
  • Behandeling acupunctuur                              40,00 Euro

Wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

De meeste behandelingen fysiotherapie worden door de verzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Voor de specifieke vergoeding in uw aanvullend pakket
kunt u kijken op deze website

Wij hebben bijna met alle verzekeraars een contract.

De behandelingen die via de aanvullende verzekering worden betaald,
hebben geen invloed op uw eigen risico.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor mensen met chronische aandoeningen, die genoemd staan in de lijst Borst,
wordt behandeling vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling.
(De eerste 20 behandelingen worden hier uit de aanvullende verzekering vergoed)

Verwijzing
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Tegenwoordig heeft u geen verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of tandarts meer nodig.
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie maakt het mogelijk om direct een afspraak bij de fysiotherapeut te maken.

Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts.
Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht.
Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit.

Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.
Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s,
in overleg met u aan de slag.

En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

PRIVACY VERKLARING

Hier kunt u onze privacy voorwaarden lezen.